Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: The Dutch Historian Nieuwsbrief

Akte

Geschiedenis

Een akte is een officieel waardedocument en wordt enerzijds opgesteld en gewaarmerkt door een openbare ambtenaar van de burgerlijke stand, notaris of rechter en anderzijds door eenieder als een onderhandse akte.

No items found.