Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: The Dutch Historian Nieuwsbrief

Heilige Land

Geschiedenis

Met de begrippen heilig land, het Heilige Land, of heilige grond, wordt grondgebied aangeduid dat voor een religieuze of maatschappelijke groepering in de context van een godsdienst, geloofsovertuiging, levensbeschouwing of traditie, als bijzonder waardevol geldt en met de meeste hoogachting en respect hoort te worden omgeven.

No items found.