Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: The Dutch Historian Nieuwsbrief

Massamedia

Geschiedenis

Massamedia omvat de diverse reeksen media die via massacommunicatie een groot publiek bereiken. Omroepmedia verzenden informatie elektronisch via media zoals films, radio, opgenomen muziek of televisie. Digitale media omvatten zowel internet als mobiele massacommunicatie.

No items found.