Aletta Around the World: De Wereldwijde strijd voor het vrouwenkiesrecht

Aletta Around the World: De Wereldwijde strijd voor het vrouwenkiesrecht

Aletta Jacobs reist in 1911 de wereld rond om de positie van de vrouw te bestuderen en het kiesrecht te promoten.

DOOR:
Axel Stam
Tuesday
20
July
2021
Aletta Around the World: De Wereldwijde strijd voor het vrouwenkiesrecht

Tijdens de eerste feministische golf (1850 - 1940) worden in Europa steeds meer vrouwenrechtenorganisaties opgericht, zo ook in Nederland. Op initiatief van Wilhelmina Drucker wordt in 1889 de Vrije Vrouwen Vereeniging opgericht, waaruit later de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht ontstaat. Daarop volgen vele demonstraties, tentoonstellingen en congressen.
———
Maar wat betreft de grootste Nederlandse voorvechtster van het vrouwenkiesrecht, Aletta Jacobs, is dat niet genoeg. Ze maakt in 1911 een wereldreis met de Amerikaanse Carrie Chapman Catt (foto 3), de presidente van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht. Samen gaan ze de positie van de vrouw bestuderen en het kiesrecht promoten in Afrika en Azië.
———
Zestien maanden duurt de reis, over land en zee. Te bedenken dat in 1911 de vrouw ook in Nederland nog geen enkele vorm van kiesrecht had. Dat kwam pas in 1917 met het passief kiesrecht; vrouwen konden zich sindsdien verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer. Twee jaar daarna werd het actief kiesrecht voor vrouwen ingesteld, maar pas in 1922 konden zij voor het eerst daadwerkelijk stemmen.

No items found.