De fascinerende geschiedenis van Fort Uitermeer

De fascinerende geschiedenis van Fort Uitermeer

Zo’n 1000 jaar geleden bestond er op de plek waar nu Fort Uitermeer is een gehucht met de naam Uteromeri.

DOOR:
Axel Stam
Saturday
15
April
2023
De fascinerende geschiedenis van Fort Uitermeer

Dit weten we omdat er in een document uit 960 gemeld wordt dat het dorp een visrecht had gekregen. Er was in die periode een open verbinding tussen het Naardermeer en de Zuiderzee via de Vecht. Om overstromingsgevaar te verkleinen werd er tussen 1383 en 1389 een dam gebouwd bij Uitermeer.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, nog voor 1589, werd er op deze plek een schans gebouwd. Dit verdedigingswerk werd gebouwd om de sluis te kunnen bewaken. Deze sluis was belangrijk, omdat daarmee de gebieden ten oosten van de Vecht onder water konden worden gezet. In het rampjaar 1672 werd dit ook uitgevoerd om de oprukkende Fransen te kunnen stoppen. De Uitermeerse schans werd in 1673 opgenomen in de @oudehollandsewaterlinie en kreeg een flinke upgrade.

In 1787 was er nog actie bij het fort. Het werd op dat moment bemand door 53 Patriotse militairen, maar het viel zonder strijd in handen van een Pruisische verkenningseenheid. In de Franse Tijd (1795-1813) raakte het fort in verval. Toen de Fransen verslagen waren besloot koning Willem I de bestaande verdedigingswerken uit te breiden tot de @nieuwehollandsewaterlinie. In 1845 werd er gestart met de bouw van de kenmerkende toren en andere verbeteringen.

In 1913 werd Fort Uitermeer formeel toegevoegd aan de @stellingvanamsterdam. Tussen 1930 en 1940 werden er veel kazematten rond het fort gebouwd en fungeerde het als infanterie-steunpunt. De Duitsers gebruikten tijdens de Tweede Wereldoorlog het fort als verblijfplaats voor militairen en als opslagplaats. De Duitsers hebben ook als laatste de waterlinie gebruikt toen ze besloten het gebied ten oosten van de Vecht onder water te zetten.

No items found.