Een zilverschat, droge voeten en de beelschone terp Avendorp

Een zilverschat, droge voeten en de beelschone terp Avendorp

Droge voeten houden is met de huidige milieucrisis weer een actueel onderwerp. Onze voorouders kampten continue met de dreiging van het water.

DOOR:
Axel Stam
Tuesday
14
December
2021
Een zilverschat, droge voeten en de beelschone terp Avendorp

Droge voeten houden is met de huidige milieucrisis weer een actueel onderwerp. Onze voorouders kampten continue met de dreiging van het water. Schagen is één van de vele plekken in Nederland waar terpen te vinden zijn die getuigen van de pogingen die zij deden om droog te blijven. In de vroege middeleeuwen was er nog een dikke laag drassig veen en had men nog niks te vrezen van het water. Boeren begonnen tussen 1000 en 1250 na Christus met het graven van sloten om de boel af te wateren, omdat het drassige veen ongeschikt was voor de landbouw. Dit proces van ontwateren en inklinken heeft in West-Friesland voor een flinke bodemdaling gezorgd. Het zeewater begon daardoor een steeds grotere dreiging te vormen. Om zichzelf te beschermen wierpen de inwoners in die periode dijken en terpen op.
———
De terp Avendorp is de mooiste van Schagen en heeft een rijke geschiedenis. Er zijn Romeinse munten uit de 1e en 2e eeuw na Christus gevonden op de terp. Onderzoek heeft uitgewezen dat er pas vanaf het jaar 900 vaste bewoning was. De terp heeft een hoogte van 3 meter. De naam Avendorp betekent: De terp van Ave (een Friese naam). De langhuisstolpboerderij die op Avendorp te vinden is stamt uit de 17e eeuw. Door wie en wanneer de oorspronkelijke stolp werd gebouwd is niet bekend. Wel is via belastingregisters uit het jaar 1605 aan te tonen dat er toentertijd vijf huizen en twee stolpen op Avendorp stonden.
———
Er werd in 1892 een heuse schat gevonden op Avendorp. Het ging om 1200 Utrechtse bisschoppelijke zilveren munten uit de 12e eeuw. Dit is logisch, want in die periode viel Schagen namelijk onder het bestuur van de bisschop van Utrecht. Helaas is het onbekend waarom deze munten begraven werden op Avendorp. Een mogelijke verklaring is de oorlog tussen de Hollanders en de West-Friezen die op dat moment woedde. De Hollandse graven voerden wraakexpedities uit tegen de West-Friese inwoners. Wat er precies is gebeurd zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen.
———
Deze post is een samenwerking met onze vrienden van @wijngaard_avendorp 🍷
📸: @nixzonneveld

No items found.