Hollandse ridders die sneuvelden tegen de Friezen

Hollandse ridders die sneuvelden tegen de Friezen

Op dit schilderij genaamd 'De heren van Montfort' zijn vier Hollandse ridders te zien die deelnamen aan de slag bij Warns in 1345 tegen de Friezen

DOOR:
Axel Stam
Saturday
28
January
2023
Hollandse ridders die sneuvelden tegen de Friezen

Dit is het op één na oudste bewaard gebleven schilderij van Nederland. Het is onbekend wie deze beeltenis gemaakt heeft.

De heren van Montfoort zijn afgebeeld tussen aan de linkerkant Maria en Jezus en aan de rechterkant de heilige Joris. Van links naar rechts zijn het Jan, Roelof, Willem en Hendrik van Montfoort. Jan, Roelof en Willem sneuvelden tijdens de slag tegen de Friezen. Hendrik, die ondersteund wordt door de heilige Joris, raakte gewond tijdens de slag.

Het onderschrift vermeld: ‘In het jaar des Heren 1345 op Sint Cosmas en Damianus (26 september) vonden samen met Willem van Henegouwen, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland, de dood tegen de Friezen heer Jan van Montfoort, heer Roelof van Montfoort, heer Willem van Montfoort en veel van hun verwanten, vrienden en onder hun bevel staanden. Bidt voor hun aller ziele’.

Dit soort schilderijen worden ‘memorietafels' genoemd, gemaakt om de ridders te herdenken.

Bron: @rijksmuseum

No items found.