Jack Boer redde het leven van 2384 Nederlandse gevangenen

Jack Boer redde het leven van 2384 Nederlandse gevangenen

In een Engels uniform en met de hulp van 10 Ghurka's en een Stuart tank redde Jack Boer de gevangenen van een zekere dood.

DOOR:
Axel Stam
Thursday
2
September
2021
Jack Boer redde het leven van 2384 Nederlandse gevangenen

Vlak na de Tweede Wereldoorlog breekt in Nederlands-Indië de Bersiap uit. Tijdens deze Bersiap kwam een deel van de inwoners van Nederlands-Indië in opstand tegen het Nederlandse kolonialisme. Veel Indische-Nederlanders worden door Indonesische opstandelingen vervolgd. Op die manier komen 2.384 Indische-Nederlanders terecht in de Werfstraatgevangenis in de stad Surabaya op het eiland Java.
———
De Nederlander Jack Boer (📷1), een reserve-kapitein bij het KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger), wordt ook gevangen genomen tijdens de Bersiap maar weet te ontsnappen. Hij sluit zich aan bij Engelse troepen die ondertussen ook geland zijn op Java. Via een bevriende cipier van de Werfstraatgevangenis krijgt Boer lucht van de plannen die de Indonesische vrijheidsstrijders hebben met de gevangenen. Alle ruim tweeduizend gevangenen zouden de volgende dag vergiftigd worden, waarna het complex in de brand gestoken zou worden.
———
De Nederlander besluit een spectaculaire bevrijdingsactie op touw te zetten. De Engelsen geven hem een uniform, één Stuart-tank (📷2) en tien Gurkha soldaten in Britse dienst (📷3). In het holst van de nacht trekken ze richting de gevangenis, waar een Gurkha de wachtpost met 1 schot doodschiet. De tank schiet vervolgens een gat in de gevangenismuur, waardoor Jack en de overige 10 soldaten naar binnen gaan. Binnen no-time overmeesteren ze de meer dan 50 bewakers en bevrijden ze alle gevangenen. Slechts één Ghurka overleeft de operatie niet.
———
Jack Boer keert terug naar Nederland en overlijdt in september 1993 op 82-jarige leeftijd. Hij redde samen met 10 Gurkha’s het leven van 2384 Indische-Nederlanders die hem tot op de dag van vandaag dankbaar zijn!

No items found.