Koning Willem II wordt neergeschoten in Waterloo

Koning Willem II wordt neergeschoten in Waterloo

Koning Willem II, de over-over-overgrootvader van Willem-Alexander, was een nationale held. Hij zou het lot van Europa in zijn handen hebben gehad.

DOOR:
Axel Stam
Friday
21
October
2022
Koning Willem II wordt neergeschoten in Waterloo

Op 22-jarige leeftijd werd de op dat moment prins in zijn schouder geschoten tijdens de Slag bij Waterloo. Veel niet-Nederlanders vonden Willem zijn heldenstatus niet terecht. De Engelsen zouden zelfs blij zijn geweest dat hij van het slagveld werd gedragen, voordat hij nog meer onverstandige beslissingen kon nemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat Willem wel degelijk een aantal ondoordachte bevelen gaf met fatale gevolgen.

Dit begon twee dagen voor de slag bij Waterloo. Willem zou toen meerdere adviezen hebben genegeerd waardoor een volledige infanteriebrigade werd gedecimeerd. Het werd Willem dringend verzocht om geen charge uit te voeren, maar de prins dacht daar anders over. De Engelsen hebben later van dit voorval dankbaar gebruik gemaakt om de overwinning op Napoleon verder naar zich toe te trekken.

Bij Waterloo besloot Willem zelf een charge te leiden. Toen hij alleen voor zijn troepen uitreed werd zijn paard getroffen door een kogel. Uiteindelijk kreeg de prins een kogel in zijn schouder en werd naar Brussel afgevoerd. Één van de eerste dingen die hij deed was een brief schrijven aan zijn ouders. Daarin schreef hij dat ze gewonnen hadden en de overwinning aan hem en zijn leger te danken was. Dit werd door zijn vader Koning Willem I veelvuldig gebruikt als propaganda voor het huis Oranje. Met de neergeschoten Willem kon het volk zien welke prijs de Oranje-dynastie bereid was te betalen voor het koninkrijk

No items found.