Ouder dan de stad zelf; de Burcht van Leiden

Ouder dan de stad zelf; de Burcht van Leiden

De Burcht van Leiden is één van de oudste nog bestaande voorbeelden van een burcht in Nederland. Het is een zogenaamd mottekasteel.

DOOR:
Axel Stam
Tuesday
13
April
2021
Ouder dan de stad zelf; de Burcht van Leiden

Een mottekasteel is een versterking op een door mensen gecreëerde heuvel. Als je de heuvel waar de burcht op gebouwd is op wandelt, dan beklim je het enige bouwwerk in Leiden dat ouder is dan de stad zelf. Er wordt geschat dat de heuvel tussen 800 en 1150 werd aangelegd en gebruikt als veilige haven bij overstromingen. Sommige beweren dat er al in de 4e eeuw sprake was van een versterking op dezelfde plek.

———

De heuvel bleek op een zeer strategische plek te zijn gebouwd op de plaats waar de Oude en de Nieuwe Rijn samenkwamen. Al snel verrees er een houten versterking op de verhoging. Rond het jaar 1150 werd het hout vervangen door steen. Tijdens de Loonse Oorlog (1203-1204) liep de burcht flinke schade op, waarna de ringmuur in 1275 volledig herbouwd werd. Dit gebeurde waarschijnlijk in opdracht van de Hollandse graaf Floris V.

———

Als snel verscheen er steeds meer stedelijke bebouwing rond de heuvel en in de 14e eeuw verdween de militaire functie van de burcht volledig. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er nooit een woning binnen de muren van de burcht heeft gestaan. Men denkt dat het daarom altijd als een beschermde vluchtplek voor mensen en hun vee tegen mogelijke belagers heeft gefungeerd.

———

In 1651 kocht het Stadsbestuur de Burcht van Leiden en veranderde het in het stadspark dat het nog steeds is. De wapenschilden die te vinden zijn rondom het hek en de toegangspoort zijn van de toenmalige burgemeesters van de stad.

———

⛰ Hoogte heuvel: 12m

🧱 Hoogte muur: 6.5m

🏟 Diameter burcht: 35.5m

No items found.