2600 jaar bewoning op de hoogste terp van Nederland

2600 jaar bewoning op de hoogste terp van Nederland

We waren dit weekend op rondreis door Friesland. Toen we richting Moddergat reden kwamen we een aantal terpen tegen. Één daarvan sprong er qua schoonheid bovenuit.

DOOR:
Axel Stam
Saturday
23
April
2022
2600 jaar bewoning op de hoogste terp van Nederland

Dit Noord-Nederlandse kustgebied staat bekend als terpengebied. Al eeuwen wordt hier een strijd tegen het water gevoerd. Van oudsher bouwde men deze woonheuvels om droge voeten te houden bij overstromingen. Het Friese woord terp, wat dorp betekend, wordt het meest gebruikt om deze woonheuvels aan te duiden. Niet alleen in Noord-Nederland zijn terpen gebouwd, ze kwamen voor langs de hele zuidoostkust van de Noordzee, van Vlaanderen tot Denemarken.

———

Met bijna 9 meter boven NAP is in Hogebeintum de hoogste terp van Nederland te vinden. Oorspronkelijk was hij waarschijnlijk nog hoger. Er is bewijs gevonden dat deze terp al vanaf 600 voor Christus werd bewoond. De naam van het terpdorp wordt rond de 9e eeuw voor het eerst genoemd als ‘Bintheim’, dat later verbasterde tot Hogebeintum. De romaanse kerk die bovenop de heuvel staat is in de 11e of het begin van de 12e eeuw gebouwd en is typerend voor de omgeving.

———

De diameter van de terp was oorspronkelijk ongeveer 300 meter. Na 1800 is er veel vruchtbare terpgrond afgegraven. Met de komst van dijken werd de functie van de terpen overbodig. Begin 1900 werd er bij afgravingen in Hogebeintum een groot grafveld uit de vroege middeleeuwen gevonden.

———

❗Een aanrader om eens te gaan bekijken❗

No items found.