Veertig naaktlopers worden ter dood veroordeeld in Amsterdam

Veertig naaktlopers worden ter dood veroordeeld in Amsterdam

In 1535 vond de Wederdopersoproer in Amsterdam plaats. Op 10 mei van dat jaar namen zo’n veertig volledig naakte, maar gewapende Wederdopers het stadhuis op de Dam in.

DOOR:
Axel Stam
Sunday
12
June
2022
Veertig naaktlopers worden ter dood veroordeeld in Amsterdam

De Wederdopers namen het stadhuis op de Dam met geweld in. Het katholieke Amsterdam sloeg de opstand van deze 'ketters' keihard neer.

De Wederdopers waren protestanten die een nieuwe interpretatie van het geloof kenden. Volgens hen moest de kerk vrijwillig zijn en kon je pas gedoopt worden als je een volwassen leeftijd bereikte. Vooral de onderste lagen van de maatschappij voelden zich aangetrokken tot de Wederdopers. Dit kwam mede doordat de Wederdopers ook vonden dat de rijken verplicht waren de armen te helpen.

De stad Amsterdam trad keihard op tegen de groep opstandige Wederdopers. Midden op de Dam werden hun harten uit hun lichamen gesneden en werden ze verbrand, gevierendeeld en opgehangen. Ook werden er hoofden afgehakt en op staken bij de stadspoorten geplaatst om voor afschrikking te zorgen.

𝗧𝘄𝗲𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗳𝗲𝗶𝘁𝗷𝗲𝘀 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗼𝗽 𝗲𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗷𝗮𝗮𝗿𝗱𝗮𝗴:

1: De term ‘naakte waarheid’ komt bij de Wederdopers vandaan. Tijdens hun protesten trokken ze vaak hun kleren uit omdat ze alle materie als goddeloos beschouwden.

2: De uitdrukking ‘zich er met een Jantje van Leyen vanaf maken’ betekend dat iemand de kantjes er vanaf loopt of dingen mooier voorspiegelt dan ze zijn. Dit vind zijn oorsprong in één van de leiders van de Wederdopers: Jan van Geel uit Leiden. Hij noemde zichzelf de koning van de Wederdopers, maar nam het in tegenstelling tot zijn preken zelf niet zo nauw. Jan stond erom bekend van veel vrouwen, kleding en juwelen te houden

No items found.